Điện thoại IP là điện thoại sử dụng trên nền mạng LAN /MAN/ WAN hay mạng Internet, sử dụng các gói dữ liệu IP (trên mạng LAN, WAN, Internet) với thông tin được truyền tải là mã hoá của âm thanh. Đây là các điện thoại cho phép thực hiện các cuộc gọi bằng cách sử dụng công nghệ VoIP. 
Điện thoại IP hay còn được gọi là điện thoại VOIP là điện thoại sử dụng trên nền mạng LAN hay mạng Internet, âm thanh thoại vào báo hiệu được truyền trên nền hệ thống mạng qua các gói tin. Nói đơn giản hơn điện thoại IP hoạt động dựa trên nguyên tắc truyền giọng nói qua internet.
Hiện nay, trên thị trường có nhiều dòng điện thoại ip của các hãng như Yealink, Panasonic, grandstream.

1. Điện thoại Grandstream

 

Điện thoại ip grandstream GXP2170

Điện thoại IP Grandstream GXP1625

Điện thoại IP Grandstream GXP1450

Bàn mở rộng Grandstream GXP2200-EXT

Điện thoại IP Grandstream GXP1620

Điện thoại IP Grandstream GXP1628

Điện thoại grandstream GXP1630

Điện Thoại Grandstream GXP1610

Điện Thoại Grandstream GXP1400

Điện thoại IP grandstream GXP1165

Điện Thoại Grandstream GXP1160

Điện Thoại Grandstream GXP1100

Điện thoại Grandstream GXP2000

Điện thoại IP Grandstream GXP2110

Điện Thoại IP Grandstream GXP2140

Điện thoại IP Grandstream GXP2130

Điện thoại IP Grandstream GXP2100

Điện thoại Grandstream GXP2120

Điện thoại grandstream GXP2124

Điện thoại IP grandstream GXP2160

Điện Thoại ip Grandstream GXP2200

Điện thoại không dây Grandstream DP715

Điện thoại IP không dây Grandstream DP710

Điện Thoại Video Phone GXV3140

2. Điện thoại Panasonic

 

Điện thoại để bàn Panasonic KX-TSC11

Điện thoại bàn Panasonic KX-TS500

Điện thoại bàn KX-TS580

Điện thoại IP KX-TS840

Điện thoại IP KX-TS880

Điện thoại Panasonic KX-TS881

Điện thoại lập trình KX-DT343

Điện thoại lập trình KX-DT346

Điện thoại Panasonic KX-DT321

Điện thoại IP PANASONIC KX-NT343

Điện thoại IP Panasonic KX-NT321

Điện thoại hội nghị IP Panasonic KX-NT700

Bàn lập trình Panasonic KX-DT543

Điện thoại Panasonic KX-TS3282

Điện thoại Panasonic KX-TSC83

Điện thoại Panasonic KX-TSC881

Điện thoại Panasonic KX-TS935

Điện thoại Panasonic KX-TSC911

Điện thoại Panasonic KX-T37

Điện thoại Panasonic KX-TSC918

Điện thoại Panasonic KX-TSC912

Điện thoại Panasonic KX-TSC929

Điện thoại Panasonic KX-TSC83CID

Điện thoại Panasonic KX-TSC906

3. Điện thoại ip Yealink

Điện thoại ip Yealink SIP-T19P E2

Điện thoại ip Yealink SIp-T40P

Điện Thoại IP Yealink SIP-T21P E2

Điện thoại Yealink SIP-T42G

Điện thoại Yealink SIP-T46G

 

 

Trang chủ Trang chủ
Chat với gian hàng
; //}