Thiết bị gateway Là thiết bị mạng làm chức năng chuyển đổi giữa các loại mạng hoặc ứng dụng khác nhau. Dòng gateway Dinstar cho phép chuyển đổi tín hiệu từ IP sang Analog và ngược lại.

Gateway DWG2000D-32G

Gateway DWG2000E-4G

Gateway DWG2000E-8G

Gateway DWG2000E-B-4G
Gateway DWG2000F-16G

Gateway DWG2000F-8G

Gateway DWG2000F-B-16G

Gateway DWG2000F-B-16GM

Gateway Dinstar DWG2000G-32G

NeoGate TG800

NeoGate TG400

NeoGate TG200

NeoGate TG100

Gateway Neogate TA1610-16 cổng FXO

 

Chi tiết xem thêm tại:

http://www.dinstar.vn/

http://www.mypbx.com.vn/

Trang chủ Trang chủ
Chat với gian hàng
; //}